Compartimentul Achiziții Publice

Undefined

Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate

Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, în data de 11 ianuarie 2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate gradul I (S), din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice, normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă, conform legii).

Pages