Manifestări științifice

Progrese in Teoria Deciziilor Economice in Conditii de Risc si Incertitudine

Vă invităm să participați la Conferinţa ştiinţifică internaţională PROGRESE ÎN TEORIA DECIZIILOR ECONOMICE ÎN CONDIŢII DE RISC ŞI INCERTITUDINE. Conferința se desfășoară în cadrul Zilelor Academice Ieșene, în data de 19 septembrie, începând cu ora 09.00, la sediul Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi.

Conferinţa Știinţifică Internaţională ediţia a-V-a, 23 mai, 2014: Artă și Personalitate – rolul creației artistice în dezvoltarea conștiinței umane

Conferința va avea loc pe data de 23 mai, 2014, ora 9.00, în sala de conferințe a Institutului ”Gh. Zane”, Iași, str. Codrescu nr. 2.

Evenimentul, aflat a-V-a ediție, abordează, de data aceasta, rolul artei în societate, consecințele interacțiunii cu arta asupra dezvoltării personalității, cât și rolul general al creativității artistice, element definitoriu al dimensiunii umane.

Sesiune științifică națională, 14 iunie, 2012 - DIMENSIUNI ALE RELAȚIILOR INTERPERSONALE - empatie, comunicare și validare emoțională

Departamentul de Psihologie-Pedagogie al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale “Gh.Zane” vă invită să participați la Ediția a-III-a a Sesiunii Stiintifice cu titlul "DIMENSIUNI ALE RELAȚIILOR INTERPERSONALE - empatie, comunicare și validare emoțională", 14 iunie, 2012. Evenimentul, aflat la ce-a de-a treia ediție, urmărește să abordeze tematici din domeniul afectivității umane, mai exact, al relatiilor interpersonale al caror continut se refera la comunicare, empatie si validare emotionala.

OBIECTIVE GENERALE

Sesiune științifică - EMOŢII, SENTIMENTE, PASIUNI

Departamentul de Psihologie-Pedagogie al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale “Gh.Zane” vă invită să participați la
Ediția a-II-a a Sesiunii Stiintifice Naționale cu titlul
”EMOŢII, SENTIMENTE, PASIUNI –
ROLUL LOR ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII”, 10 iunie, 2011
Evenimentul, aflat la ce-a de-a doua ediție, urmărește să abordeze tematici din domeniul afectivității umane, relevând rolul emoțiilor, al sentimentelor și pasiunilor asupra modelării și integrării sociale a personalității.

Pages