Manifestări științifice

AL II-LEA SIMPOZION NAŢIONAL „TOPONIMIA ÎNTRE ISTORIE, GEOGRAFIE ŞI LINGVISTICĂ”

Departamentul de toponimie al Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi vă invită să participaţi la Al II-lea Simpozion naţional „Toponimia între istorie, geografie şi lingvistică”, Iaşi, 7 mai 2015, organizat cu sprijinul Asociaţiei Culturale „A. Philippide”, sub egida Academiei Române – Filiala Iaşi. - See more at: http://home.acadiasi.ro/node/add/blog-post#sthash.Pdmn46EV.dpuf

Actualitatea lui A. Philippide - Masă rotundă

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iași, Departamentul de Românistică, Jurnalism – ştiinţe ale comunicării şi Literatură comparată, Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași organizează luni, 20 aprilie 2015, orele 10, la Biblioteca Academiei Române, Iași, Masa rotundă „Actualitatea lui A. Philippide” (cu ocazia editării lucrărilor Originea românilor, vol. I, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014 șiIstoria limbii române, Editura Polirom, 2011).

Limbajul meteorologic - indice de cultură

De ce trebuie considerat limbajul meteorologic un indice de cultură? În ce măsură o cercetare lingvistică de asemenea anvergură poate conține proiecția culturală a unei epoci? Limpezirea și studiul lingvistic al unei terminologii atât de necesar specializate are impact asupra (sub)disciplinelor avute în vedere (lexicologia, istoria limbii române, dialectologia, pe de o parte, meteorologia, climatologia, pe de altă parte)?

TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE. ACTUALITATE SI PERSPECTIVE

Dezvoltarea turismului rural în ultimele decenii și experiența României în acest domeniu au atras atenția cercetătorilor și cadrelor didactice din țară și străinătate, care, împreună cu managerii de pensiuni turistice și agroturistice, încearcă să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă activitatea turistică. Astfel, instituții de prestigiu din spaţiul științific și din cel al dezvoltării economico-sociale din România, respectiv Academia Română - Filiala Iași – ICES „Gh. Zane”, MADR - Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, INCDT București, ANTREC - Filiala Bucovina, Euromontana, Sindicatul CEFIDEC Vatra Dornei şi AGER - Filiala Iaşi, analizînd cerințele pe care România trebuie să le îndeplinească în calitate de stat membru al Uniunii Europene, dar și contextul economic și social intern și internațional, aflat sub fatidicul semn al crizei Economice, organizează cea de a XVII-a ediție a conferinţei internaţionale „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective”, în scopul de a reuni, la Vatra Dornei, specialiști din țară și străinătate capabili să ofere soluții optime de revigorare a mediului rural și a fenomenului turistic din acest spaţiu. Lucrările conferinței se vor desfășura într-un ambient pitoresc, emblemă a României - Vatra Dornei - aşezare, din regiunea istorică a Bucovinei, atestată încă de pe vremea întemeierii statului Moldova, unde turismul reprezintă, astăzi, o activitate dominantă.

Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues

Dialog and debate, both intra and interdisciplinary, are essential conditions for progress in science and research in general, and in humanities and social sciences in particular. The International Conference “Humanities and Social Sciences Today. Classical and Contemporary Issues” is meant to constitute an opportunity in this direction for scholars working in these disciplines. It is addressed to researchers in all fields of philosophical inquiry (from aesthetics, epistemology, ethics or philosophy of science to metaphysics, metaphilosophy, social and political philosophy, philosophy of law or philosophy of economics), other humanities (classical studies, cultural studies, history, linguistics, literature, religion) and the main social and political sciences (anthropology, communication and media studies, democratic theory, development studies, economics, education, gender studies, international relations, international political economy, law, political theory, psychology, social work, sociology and social policy).

Pages