Manifestări științifice

„Philologica Jassyensia”: o nouă revistă românească de filologie indexată ISI

Academia Română anunţă cu bucurie indexarea unei reviste româneşti de filologie în exigenta platformă Web of Science. Revista „Philologica Jassyensia” este, începând cu nr. 1/2015, indexată ISI: Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index (ESCI), probând astfel respectarea exigentelor criterii de selecţie şi evaluare internaţionale. Revista „Philologica Jassyensia“ (http://www.philologica-jassyensia.ro/) aparţine Institutului de Filologie Română „A. Philippide“ – Filiala din Iaşi a Academiei Române şi Asociaţiei Culturale „A. Philippide“ şi este una dintre cele trei reviste româneşti indexate ISI, dedicate domeniului filologiei şi istoriei literare.

Lansare de carte - “Resursele minerale ale României – I. Minerale industriale și roci utile”

Luni, 16 noiembrie a.c., ora 13.30, la invitația Acad. Bogdan C. Simionescu, vicepreședinte al Academiei Române, Biblioteca Filialei Iași a Academiei Române va fi gazda lansării cărții “Resursele minerale ale României – I. Minerale industriale și roci utile” (Editura Academiei Române, 2015).

Coordonatori: Emil Constantinescu, Nicolae Anastasiu.

Sesiunea Științifică anuală "Antropologia - o abordare interdisciplinară"

Secția de Cercetări Antropologice, Academia Română - Filiala Iași organizează Sesiunea Științifică anuală "Antropologia - o abordare interdisciplinară". Vă invităm să participați la desfășurarea lucrărilor acestei manifestări, care se va desfășura pe 22 octombrie 2015, începând cu ora 9.00, la sediul Secției de Cercetări Antropologice, str. Theodor Codrescu, nr. 2, etaj 3, sala 18.
Vă așteptăm cu plăcere și vă mulțumim pentru colaborare.

ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE

Conferința va avea loc pe data de 19 noiembrie, 2015, ora 10.00, în sala 511, blocul central, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova. Evenimentul abordează probleme de metodologie (generală și specifică) adecvate domeniului științelor socio-umane. Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

• Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane.

Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabila în contextul crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, 2013

În contextul integrării României în UE şi al aplicării politicilor comunitare privind cooperarea transfrontalieră şi sprijinirea dezvoltării euroregionale, ne propunem să analizăm anumite procese ce contribuie în mod decisiv la dezvoltarea durabilă.

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE în cadrul FORUMULUI TRANSFRONTALIER AL EUROREGIUNII SIRET-PRUT-NISTRU, EdiŢia a-II-a, 2014

În contextul integrării României în UE şi al aplicării politicilor comunitare privind cooperarea transfrontalieră şi sprijinirea dezvoltării euroregionale, ne propunem să analizăm anumite procese ce contribuie în mod decisiv la dezvoltarea durabilă.

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ DURABILĂ A EUROREGIUNILOR ŞI A ZONELOR TRANSFRONTALIERE, 2015

ARGUMENT

În contextul integrării României în UE şi al aplicării politicilor comunitare privind cooperarea transfrontalieră şi sprijinirea dezvoltării euroregionale, ne propunem să analizăm anumite procese ce contribuie în mod decisiv la dezvoltarea durabilă.
Evoluţia societăţii în spaţiul circumscris Euroregiunii Siret-Prut-Nistru s-a fundamentat, din cele mai vechi timpuri şi până în contemporaneitate, pe două dimensiuni esenţiale, şi anume mediul natural şi cultura. Dezvoltarea acestui teritoriu s-a întemeiat pe valorificarea resurselor naturale dublată de un sistem specific de valori cultural-morale, fapt ce a conturat în timp identitatea locuitorilor acestei zone.
Tematica conferinţei se adresează unor domenii de vârf ale cercetării economico-sociale relevante sub aspectul mutaţiilor survenite în procesul de elaborare a strategiilor de dezvoltare euroregională în condiţiile crizei economice mondiale. Rezultatele cercetărilor vor fi diseminate în diverse unităţi administrative din componenţa Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, cât şi la nivel naţional.
Recunoscând şi apreciind în mod deosebit interesul şi contribuţia dumneavoastră la cunoaşterea şi dezvoltarea euroregională şi transfrontalieră, instituţiile organizatoare vă invită să participaţi la această prestigioasă manifestare ştiinţifică, ajunsă la cea de-a XI-a ediţie.

Aspecte etimologice în terminologia românească ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice

Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” vă invită la Atelierul de lexicologie: Aspecte etimologice în terminologia românească ştiinţifică şi populară a fenomenelor atmosferice,
în cadrul diseminării proiectului de cercetare: Terminologia românească meteorologică (ştiinţific vs. popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu lingvistic (CNCS: PN-II-ID-PCE-2011-3-0656)(octombrie 2011 – octombrie 2016).

Pages