Anunțuri

Concurs pentru un post de execuţie (cercetător ştiinţific), în domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Dialectologie-Sociolingvistică, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Dialectologie-Sociolingvistică.

Concurs pentru un post de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Lexicologie-Lexicografie

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific, domeniul Filologie Română, specializarea Lexicologie-Lexicografie, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Lexicologie-Lexicografie.

Concurs pentru un post de cercetător ştiinţific gr. III, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române

Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuţie, pe periodă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător ştiinţific gr. III, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române, în cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”, Departamentul de Istorie literară.

Concurs pentru ocuparea unui post de conducere, director la Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Iaşi

Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române anunţă scoaterea la concurs a unui post de conducere: director institut de cercetare la Institutul de Cercetări Economice și Sociale “Gh. Zane”, Iaşi

Pages