Anunțuri

„Philologica Jassyensia”: o nouă revistă românească de filologie indexată ISI

Academia Română anunţă cu bucurie indexarea unei reviste româneşti de filologie în exigenta platformă Web of Science. Revista „Philologica Jassyensia” este, începând cu nr. 1/2015, indexată ISI: Thomson Reuters - Emerging Sources Citation Index (ESCI), probând astfel respectarea exigentelor criterii de selecţie şi evaluare internaţionale. Revista „Philologica Jassyensia“ (http://www.philologica-jassyensia.ro/) aparţine Institutului de Filologie Română „A. Philippide“ – Filiala din Iaşi a Academiei Române şi Asociaţiei Culturale „A. Philippide“ şi este una dintre cele trei reviste româneşti indexate ISI, dedicate domeniului filologiei şi istoriei literare.

Concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat cu atribuţii de gestionar în cadrul Institutului de Filologie Română “A. Philippide”

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, cu sediul în str. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 22.10.2015, ora 9:00, organizează concurs pentru ocuparea unui post de muncitor calificat, gradul I (M), cu atribuţii de gestionar.

Pages