Institute

Institutele Filialei Iași

Personalul de cercetare din cadrul Academiei Române – Filiala Iaşi este alcătuit din 16 academicieni şi membri corespondenţi, 48 cercetători ştiinţifici gradul I şi 27 gradul II, ceea ce reprezintă 33,91 % personal înalt specializat. În cadrul Academiei Române – Filiala Iaşi îşi desfăşoară activitatea 160 de doctori în ştiinţe, ceea ce reprezintă 78,81 % din totalul personalului de cercetare.

La nivelul anului 2012, performanţa științifică s-a concretizat în publicarea a 130 volume de specialitate, din care 127 în edituri din ţară şi 3 în străinătate, au fost publicate 476 articole ştiinţifice, din care 84 indexate ISI Thompson – Reuters şi 61 indexate în baze de date internaționale. Totodată, au fost organizate 53 manifestări științifice şi au fost prezentate 634 comunicări ştiinţifice, din care 258 la manifestări ştiinţifice internaţionale şi 376 la manifestări naţionale.

Specializarea personalului din Institutele de cercetare ale Filialei Iaşi a Academiei Române se realizează prin colaborări cu instituţii cu profil ştiinţific similar la nivel naţional şi internaţional, prin programe de studii doctorale și postdoctorale, ateliere formative, stagii de formare, cursuri de specializare şi workshop-uri. În acest fel, se atinge scopul primar al instituţiei de a stimula cunoașterea, de a menţine schimbul interacademic şi de a dezvolta un management orientat spre dezvoltarea performanţei.