Academicieni

Membrii Filialei

Mihail Voicu • Membru Corepondent
Președinte al Academiei Române, Filiala Iași
Inginer în domeniul automaticii

Viorel Barbu • Academician
Activitatea sa științifică s-a orientat cu precădere în domeniul ecuațiilor diferențiale

Constantin Corduneanu • Academician
Matematician, Emeritus Professor, University of Texas at Arlington

Valeriu D. Cotea • Academician
Enolog, membru din 1993; președinte al Comisiei Internaționale de Enologie

Teodor Dima • Academician
Specialist în domeniile logicii generale, deductive și inductive, logicii și filosofiei științei

Radu G. Miron • Academician
Preocupat de geometria diferențială, fundamentele geometriei, topologia algebrică, mecanică teoretică

Bogdan C. Simionescu • Academician
Vicepreședinte al Academiei Române, procupat de chimie macromoleculară

Victor Spinei • Academician
Specialist în istorie veche, istorie medie și arheologie

Constantin Toma • Academician
Preocupări în biologia vegetală: floristică, corologie, blastogenie

Alexandru Zub • Academician
Istoric, cu preocupări în istoriologie, istoria românilor, istorie modernă

Dan Cristea • Membru Corespondent
Preocupări în prelucrarea limbajului natural şi inteligenţa artificială

Dorin Ieșan • Membru Corespondent
Activitate științifică este dedicată studiului matematic al mecanicii solidelor deformabile

Horia Nicolai Teodorescu • Membru Corespondent
Inginer electronist, doctor inginer, preocupat de electronica medicală și procesarea imaginilor și a semnalului vocal

Alexandru Ungureanu • Membru Corespondent
Geograf cu preocupări în geografia umană, cartografie, istoria geografiei, geomorfologie

Neculai A. Ursu • Membru Corespondent
Filolog. Istoric și critic literar

Ioan Caproșu • Membru de Onoare
Istoric, medievist, specialist în istorie economică

Carol Stanciu • Membru de Onoare
Studiile sale au marcat profund evoluția conceptuală în patologia funcțională a esofagului și în principal în domeniul bolii de reflux gastroesofagiene