TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE. ACTUALITATE SI PERSPECTIVE

Dezvoltarea turismului rural în ultimele decenii și experiența României în acest domeniu au atras atenția cercetătorilor și cadrelor didactice din țară și străinătate, care, împreună cu managerii de pensiuni turistice și agroturistice, încearcă să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă activitatea turistică. Astfel, instituții de prestigiu din spaţiul științific și din cel al dezvoltării economico-sociale din România, respectiv Academia Română - Filiala Iași – ICES „Gh. Zane”, MADR - Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, INCDT București, ANTREC - Filiala Bucovina, Euromontana, Sindicatul CEFIDEC Vatra Dornei şi AGER - Filiala Iaşi, analizînd cerințele pe care România trebuie să le îndeplinească în calitate de stat membru al Uniunii Europene, dar și contextul economic și social intern și internațional, aflat sub fatidicul semn al crizei Economice, organizează cea de a XVII-a ediție a conferinţei internaţionale „Turismul rural românesc în contextul dezvoltării durabile. Actualitate și perspective”, în scopul de a reuni, la Vatra Dornei, specialiști din țară și străinătate capabili să ofere soluții optime de revigorare a mediului rural și a fenomenului turistic din acest spaţiu. Lucrările conferinței se vor desfășura într-un ambient pitoresc, emblemă a României - Vatra Dornei - aşezare, din regiunea istorică a Bucovinei, atestată încă de pe vremea întemeierii statului Moldova, unde turismul reprezintă, astăzi, o activitate dominantă.

SITE OFICIAL

Romanian Rural Tourism

ÎNREGISTRARE

Participanţi români

Taxă

CONTACTE

▪ Georgiana TACU (Iaşi), geo_tacu@yahoo.com, +40 743470800

▪ Dănuţ UNGUREANU (Vatra Dornei), danut_u@yahoo.com, +40 745865163

LOCAȚIE

Harta Google

VIDEO

Reportaj TVR Iaşi

ARHIVĂ

Vol. 39 (2015)

Vol. 38 (2015)

Vol. 37 (2015)

Vol. 36 (2015)

Vol. 35 (2014)

Vol. 34 (2014)

Vol. 33 (2014)

Vol. 29 (2013)

Vol. 28 (2012)

Vol. 27 (2012)

Vol. 26 (2012)

Vol. 25 (2012)

Vol. 24 (2011)

Vol. 23 (2011)

Vol. 22 (2011)

Vol. 21 (2010)

Vol. 20 (2010)

Vol. 19 (2010)

Vol. 12 (2007)

Vol. 11 (2007)

ORGANIZATORI

▪ ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

▪ MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală

▪ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM, Bucureşti

▪ ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL, ECOLOGIC ŞI CULTURAL – FILIALA BUCOVINA

▪ EUROMONTANA - ASOCIATION EUROPÉENNE POUR LES ZONES DE MONTAGNE

▪ SINDICATUL CENTRULUI DE FORMARE ŞI INOVAŢIE PENTRU DEZVOLTARE ÎN CARPAŢI, Vatra Dornei

▪ ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAŞI

COMITET DE ORGANIZARE

▪ Teodor PĂDURARU, cercet. șt. pr. II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași; Preşedinte, Filiala Iaşi a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România

▪ Georgiana TACU, cercet., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Dănuţ UNGUREANU, dr. ing., consilier, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CEMONT), Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti; Secretar General, Forumul Montan din România

▪ Dănuţ GÎȚAN, dr. ing., consilier, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CEMONT), Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti; membru în Comitetul Director al Euromontana - Asociation européenne pour les zones de montagne

▪ Niculina VASILUŢ, notar public, Preşedinte, Filiala Bucovina a Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural

COMITET DE PROGRAM

▪ Dinu AIRINEI, prof. univ. dr., Decan, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

▪ Ciprian ALECU, cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Christian BAUMGARTNER, lect. univ. dr., IMC Fachhochschule Krems, Austria

▪ Gabriela BOLDUREANU, cercet. şt. pr. III dr., Domeniul Socio-Uman, Departamentul de Cercetare Interdisciplinar, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

▪ Alina BOTEZAT, cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Simeon CERTAN, prof. univ. dr. hab., Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova

▪ Teodor DIMA, prof. univ. dr., membru al Academiei Române; Director, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Emilian M. DOBRESCU, prof. univ. dr.; cercet. şt. pr. I, Institutul de Economie Naţională; Secretar Ştiinţific, Secţia de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologice, Academia Română, Bucureşti

▪ Marilena DONCEAN, cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Małgorzata FEDAS, coordonator regional, Porozumienia Karpackiego “Karpaty Naszym Domem”, Stowarzyszenie Ekopsychologia, Cracovia, Polonia

▪ Ovidiu GHERASIM, cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Dănuţ GÎȚAN, dr. ing., consilier, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CEMONT), Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti; membru în Comitetul Director al Euromontana - Asociation européenne pour les zones de montagne

▪ Vasile GLĂVAN, prof. univ. dr., Universitatea „Spiru Haret”, București

▪ Ugo GRANDOLINI, dezvoltator şi analist software, Associazione Seed, Lugano, Elveţia

▪ Juan Andrès GUTIERREZ, geograf, Preşedinte, Euromontana - Asociation européenne pour les zones de montagne

▪ Serhii HAKMAN, dr., Universitatea Naţională „Yuriy Fedkovych”, Cernăuţi; Director Adjunct, Şef Secţie de Cercetare Ştiinţifică a Centrului Regional Cernăuți de Reciclare şi Perfecționare a Calificării Funcționarilor Publici, Cernăuți, Ucraina

▪ Alina-Petronela HALLER, cercet. șt. pr. III dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Elizabeth INESON, prof. univ. dr., Manchester Metropolitan University, Marea Britanie

▪ Alessandro INVERSINI, lect. univ. dr., Bournemouth University, Marea Britanie

▪ Carmen de JONG, prof. univ. dr., Université de Chambéry, Savoie, Franța

▪ Lena-Marie LUN, cercet. dr., Istituto per lo sviluppo regionale e il management del territorio, Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italia

▪ Christian MAURER, prof. univ. dr., IMC Fachhochschule Krems, Austria

▪ Tamara MITROFANENKO, Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung, Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Viena, Austria; consultant, Interim Secretariat of Carpathian Convention and Zoï Environment Network, United Nations Environment Programme (UNEP), Viena, Austria

▪ Puiu NISTOREANU, prof. univ. dr., Facultatea de Comerţ, Academia de Studii Economice, București

▪ Valentin NIŢĂ, prof. univ. dr., Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

▪ Monika OCHWAT-MARCINKIEWICZ, cercet., coordonator proiecte, Stowarzyszenie Ekopsychologia, Cracovia, Polonia

▪ Carmen Luisa PALHAU MARTINS, asist. cercet., School of Tourism, Bournemouth University, Marea Britanie

▪ Teodor PĂDURARU, cercet. șt. pr. II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași; Preşedinte, Filiala Iaşi a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România

▪ Isabella REGA, cercet. dr., cofondator Associazione Seed, Lugano, Elveţia

▪ Gheorghe SĂVOIU, conf. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CEMONT), Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti

▪ Francesco SINDICO, lect. univ. dr., University of Surrey, Marea Britanie

▪ Georgiana TACU, cercet., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Ion TALABĂ, cercet. şt. pr. I dr., Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Victor TIMOTIN, cercet. şt. pr. II dr., Director, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, Bucureşti

▪ Dănuţ UNGUREANU, dr. ing., consilier, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană (CEMONT), Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română, Bucureşti; Secretar General, Forumul Montan din România

▪ Dorian VLĂDEANU, cercet. șt. pr. I dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Ermanno ZANINI, prof. univ. dr., Università degli Studi di Torino, Italia