TURISMUL RURAL ROMÂNESC ÎN CONTEXT INTERNAȚIONAL. ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVE

Dezvoltarea turismului rural în ultimele decenii și experiența României în acest domeniu au atras atenția cercetătorilor și cadrelor didactice din țară și străinătate, care, împreună cu managerii de pensiuni turistice și agroturistice, încearcă să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă activitatea turistică. Astfel, instituții de prestigiu din spaţiul științific și din cel al dezvoltării economico-sociale din România, respectiv Academia Română - Filiala Iași – ICES „Gh. Zane”, Academia Română – CE-MONT Vatra Dornei, INCDT București, Primăria Vatra Dornei, ANTREC - Filiala Bucovina, Euromontana şi AGER - Filiala Iaşi, analizînd cerințele pe care România trebuie să le îndeplinească în calitate de stat membru al Uniunii Europene, dar și contextul economic și social intern și internațional, organizează cea de a XX-a ediție a conferinţei internaţionale „Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate și perspective”, în scopul de a reuni, la Vatra Dornei, specialiști din țară și străinătate capabili să ofere soluții optime de revigorare a mediului rural și a fenomenului turistic din acest spaţiu.

PERIOADĂ

24-26 mai 2018

LOCAȚIE

Vatra Dornei

TERMENE LIMITĂ

▪ Trimiterea rezumatelor: 28 februarie

▪ Confirmarea acceptării în primă instanţă a lucrărilor: 15 martie

▪ Trimiterea lucrărilor in extenso: 15 aprilie

▪ Achitarea taxei: 30 aprilie

TAXĂ

▪ 50 euro per lucrare

▪ 25 euro pentru fiecare lucrare suplimentară în parte

CONTACTE

▪ Georgiana TACU (Iaşi), geo_tacu@yahoo.com, +40 743470800

▪ Dănuţ UNGUREANU (Vatra Dornei), danut_u@yahoo.com, +40 745865163

ORGANIZATORI

▪ ACADEMIA ROMÂNĂ – FILIALA IAŞI, Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”

▪ ACADEMIA ROMÂNĂ, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” - Centrul de Economie Montană, Vatra Dornei

▪ MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE – Agenția Zonei Montane, Vatra Dornei

▪ INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN TURISM, Bucureşti

▪ PRIMĂRIA VATRA DORNEI

▪ ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ DE TURISM RURAL, ECOLOGIC ŞI CULTURAL – FILIALA BUCOVINA

▪ EUROMONTANA - ASOCIATION EUROPÉENNE POUR LES ZONES DE MONTAGNE

▪ ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA IAŞI

COMITET DE ORGANIZARE

▪ Teodor PĂDURARU, cercet. șt. pr. II dr., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași; șef de departament, Departamentul de Relații cu Cercetarea Științifică, Asociaţia Generală a Economiştilor din România; preşedinte, Filiala Iaşi a Asociaţiei Generale a Economiştilor din România

▪ Georgiana TACU, cercet., Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”, Academia Română - Filiala Iași

▪ Radu REY, prof. univ. dr.; director, Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română; președinte, Forumul Montan din România; senator, Euromontana; consilier personal al ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale; membru, Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, București

▪ Dănuţ UNGUREANU, dr. ing.; consilier superior I, Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, Direcția Generală de Dezvoltare Rurală, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română; secretar general, Forumul Montan din România; vicepreședinte, Asociația Națională pentru Dezvoltare Rurală Montană „Romontana”

▪ Dănuţ GÎȚAN, dr. ing.; director, Agenția Zonei Montane, Vatra Dornei; cercet. asociat, Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”, Academia Română; membru, Comitetul Director al Euromontana

▪ Niculina VASILUŢ, notar public; preşedinte, Filiala Bucovina a Asociaţiei Naţionale de Turism Rural, Ecologic şi Cultural

ARHIVĂ

Vol. 43 (2017)

Vol. 42 (2016)

Vol. 41 (2016)

Vol. 40 (2016)

Vol. 39 (2015)

Vol. 38 (2015)

Vol. 37 (2015)

Vol. 36 (2015)

Vol. 35 (2014)

Vol. 34 (2014)

Vol. 33 (2014)

Vol. 29 (2013)

Vol. 28 (2012)

Vol. 27 (2012)

Vol. 26 (2012)

Vol. 25 (2012)

Vol. 24 (2011)

Vol. 23 (2011)

Vol. 22 (2011)

Vol. 21 (2010)

Vol. 20 (2010)

Vol. 19 (2010)

Vol. 12 (2007)

Vol. 11 (2007)