Servicii de publicitate prin intermediul mass-media

Servicii de publicitate prin intermediul mass-media pentru proiectul POSDRU/144/6.3/S/127928 -„PECAFROM – Promovarea egalităţii de şanse în cariera universitară şi academică pentru femeile din România“, Cod principal CPV -79341000-6