Servicii de proiectare pentru inlocuire invelitoare acoperis si hidroizolatie terasa circulabila la un imobil din loc.Galanesti, jud.Suceava

Data postarii: 
Saturday, 18 March, 2017 - 10:15
Termenul limita pentru trimiterea ofertelor: 
Wednesday, 29 March, 2017 - 16:00
Detalii tehnice: 

Serviciile se vor achizitiona prin intermediul SEAP-catalogul electronic. Termen de executie: 45 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. Plata serviciilor se va face in termen de 30 de zile de la receptia acestora de catre Academia Romana Filiala Iasi si predarea documentelor prevazute in caietul de sarcini. Daca rezulta necesitatea unor avize sau autorizari pentru realizarea serviciilor, acestea vor fi suportate de catre beneficiar.

Este obligatorie vizitarea amplasamentului.Amplasamentul poate fi vizitat in data de 23 si 24 martie 2017 intre orele 09-16. . La  elaborarea proiectului se va urmări respectarea exigenţelor prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii si a tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la realizarea unor astfel de lucrări.
Elaborarea Documentaţiei de aprobare a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii existente si a Proiectului tehnic se va face în conformitate cu prevedeile HG nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie. Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina pozitii valide de catalog SEAP. Postarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www. e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: acadiasi.achizitii@gmail.com si în catalogul electronic-SEAP. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în SEAP - Catalogul electronic sub denumirea : " Servicii de proiectare pentru inlocuire acoperis si hidroizolatie terasa circulabila la CCII-Galanesti.

Criteriul de adjudecare-Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini este disponibil pe site-ul Filialei din Iasi a Academiei Romane - sectiunea Noutati-Achizitii publice la adresa http://home.acadiasi.ro/ro/content/achizitii-publice sau se poate solicita la adresa acadiasi.achizitii@gmail.com. Asumarea cerintelor din caietul de sarcini se va realiza de catre ofertant prin intermediul ofertei tehnice prezentate. Oferta va contine si Procesul verbal de vizitare a amplasamentului. Este obligatorie vizitarea amplasamentului. Pentru informatii suplimentare: Compartiment achizitii publice, Cristian Carp, tel. 0749226002

Date de contact: 

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Fisier atasat: