Proiectul 7.2. Strategii şi politici de dezvoltare rurală

Tipul temei de cercetare: 
Perioadă de desfășurare: 
Thursday, 1 January, 2015 to Thursday, 31 December, 2015

Responsabil de proiect: Krisztina Melinda Dobay

b)            Colectivul de cercetare: Krisztina Melinda Dobay, V.M. Bohatereţ, Daniela Matei, I.S. Brumă, L. Tanasă, S. Doboş

c)             Institute colaboratoare: IEA (INCE, Academia Română) Bucureşti, ICDEA (ASAS) Bucureşti, INCE Chişinău (Academia de Ştiinţe a Moldovei), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, USAMV Iaşi

d)            Termen final: 2015

e)             Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniu: dezvoltarea rurală constituie un domeniu foarte puţin studiat, cu un ritm de creştere foarte redus, uneori în stagnare sau chiar în regres

f)             Motivaţia: creşterea gradului de eficienţă economică şi socială a spaţiului rural în context euroregional, integrat Uniunii Europene

g)             Materiale şi metode de lucru: surse bibliografice, reglementări economice şi juridice naţionale şi ale Uniunii Europene, documentări de teren, schimburi de experienţă, studii de caz

h)            Rezultate scontate: editare de cărţi şi articole, comunicări ştiinţifice, derulări de proiecte extrabugetare, schimburi inter-academice şi colaborări internaţionale

i)              Teme de cercetare şi lucrări faziale 2015:

 

Tema 7.2.1. Cercetări privind alternativele economice pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Responsabil de temă: Krisztina Melinda Dobay 

                Termen final: 2015

                Lucrare fazială 2015: Cercetări privind alternativele economice pentru agricultură şi dezvoltare rurală în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est a României, autor: Krisztina Melinda Dobay  (0,9n)

                               

Tema 7.2.2. Cercetări privind utilizarea resurselor funciare

Responsabil de temă: V.M. Bohatereţ

                Termen final: 2015

                Lucrare fazială 2015:

1.             Exploataţia agricolă de subzistenţă şi de semisubzistenţă în România. Particularităţi, evoluţii, perspective regionale şi locale, autor: V.M. Bohatereţ (0,7n)

2.             Studiu privind utilizarea terenurilor în exploataţiile agricole cu personalitate juridică din România, autor: I.S. Brumă (0,5n)

 

Tema 7.2.3. Cercetări privind potenţialul economic tradiţional, local şi regional, din mediul rural

Responsabil de temă: Daniela Matei

Termen final: 2015            

Lucrări faziale 2015:

1.             Valenţele antreprenoriatului rural din estul Moldovei, autor Daniela Matei (0,9n)

2.             Lanţurile logistice agroalimentare scurte. Studii de caz în România, autori: L. Tanasă (0,6n), S. Doboş (0,1n), I.S. Brumă (0,4n)

 

Tema 7.2.4. Cercetări privind dezvoltarea cicloturismului

Responsabil de temă: L. Tanasă

                Termen final: 2015

                Lucrare fazială 2015: Cicloturismul în Carpaţii Orientali. Studii de caz, autor: L. Tanasă (0,3n)

Coordonator echipa de cercetare: 
Melinda Krisztina Dobay
Membri echipei de cercetare: 
Ioan Sebastian Brumă
Tanasă Lucian
Matei Dainela
Melinda Krisztina Dobay
Valentin Mihai Bohatereț