Proiectul 7.1 Spaţiul rural: cercetări istorice de economie rurală, evaluări, monografii şi dicţionare

Tipul temei de cercetare: 
Perioadă de desfășurare: 
Thursday, 1 January, 2015 to Thursday, 31 December, 2015

Prezentarea Temei

- Responsabil de proiect: V.M. Bohatereţ
- Colectivul de cercetare: V.M. Bohatereţ, Krisztina Melinda Dobay, Daniela Matei,  I.S. Brumă, L. Tanasă, S. Doboş
- Institute colaboratoare: IEA (INCE, Academia Română) Bucureşti, ICDEA (ASAS) Bucureşti, INCE Chişinău (Academia de Ştiinţe a Moldovei)
- Termen final: 2015
- Stadiul actual al cunoştinţelor în domeniu: temele propuse sunt mai puţin cunoscute şi mai rar abordate
- Motivaţia: cunoaşterea şi promovarea tradiţiei şi potenţialului satului românesc
- Materiale şi metode de lucru: documentare bibliografică, cercetări de teren, traduceri, documentaţii specifice, cercetări istorice, monografii, dicţionare ş.a.
- Rezultate scontate: editare de monografii, dicţionare, studii, articole şi comunicări ştiinţifice

Teme de cercetare şi lucrări faziale 2015:

Tema 7.1.1. Procese calitative în agricultura României. Fenomene, evaluări, tendinţe
Responsabil de temă: V.M. Bohatereţ
Termen final: 2015
Lucrare fazială 2015: „Procese calitative în agricultura României. Fenomene, evaluări, tendinţe” Raport anual EUROSTAT, 2013
Autori: V.M. Bohatereţ (0,1n), Krisztina Melinda Dobay (0,1n), Daniela Matei (0,1n),  I.S. Brumă (0,1n), L. Tanasă (0,1n), S. Doboş (0,1n)

Tema 7.1.2. Cercetări istoriografice de economie rurală
Responsabil de temă: V.M. Bohatereț
Termen final: 2015
1. Lucrare fazială 2015: Proprietatea funciară mijlocie şi mare din România în perspectivă istorică, autor V.M. Bohatereţ (0,2n)
2. Lucrare fazială 2015: Abordări privind spaţiul rural în perioada interbelică, cercetare documentară,  autor S. Doboş (0,8n)

Coordonator echipa de cercetare: 
Valentin Mihai Bohatereț