Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic

Avem deosebita plăcere şi onoare de a vă invita să participaţi la Simpozionul Naţional Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic, ediţia a doua, organizat de Institutul de Filologie Română „A. Philippide” şi de Asociaţia Culturală „A. Philippide”, Iaşi, 9 – 10 iunie 2016.

Întrucât organizatorii au remarcat interesul participanţior pentru tematica abordată în cadrul Simpozionului Naţional Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic, care a avut loc pe 9 – 10 iunie 2015, considerăm oportună continuarea dezbaterilor pe această temă prin organizarea celei de a doua ediţii a simpozionului.

La Institutul de Filologie Română „A. Philippide” continuă pregătirea celei de a doua ediţii a Dicţionarului General al Literaturii Române (coordonator acad. Eugen Simion) – program fundamental al Academiei Române, împreună cu cercetătorii de la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu” din Bucureşti şi alături de colegii de la alte institute similare din ţară. La institutul din Iaşi continuă lucrul şi la altă temă, sub egida Academiei Române, respectiv Enciclopedia scrierilor memorialistice româneşti. Pornind de la acest proiect, organizatorii simpozionului doresc să stabilească un dialog cu specialişti din întreaga ţară astfel încât fiecare participant să pună în evidenţă informaţii inedite dobândite în cursul cercetărilor sale cu referire la aria vastă dar nu suficient de cunoscută a memorialisticii româneşti.

Ca şi la ediţia precedentă, propunem câteva perspective în abordarea tematicii simpozionului:

Tipuri de scrieri memorialistice româneşti în secolul al XIX-lea;
Tipuri de discurs în scrierile memorialistice;
Către o teorie a discursului memorialistic (memorie, amintire, uitare, autoficțiune, mărturie, document);
Memorie și istorie; memorialistică și genealogie;
Memorialistica spaţiilor concentraţionare;
Memorie colectivă, patrimoniu cultural, locuri ale memoriei;
Memorii, jurnale, scrieri de călătorie – documente ale trecutului.

Desigur că lista rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră.

Vă rugăm să trimiteţi pe adresa organizatorilor sau să aduceţi cărţi şi alte publicaţii reprezentative pentru activitatea dumneavoastră, astfel încât să organizăm o expoziţie, cu prilejul acestui eveniment, la Filiala din Iaşi a Academiei Române.

Programul Simpozionului va fi publicat în timp util pe site-ul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” (www.philippide.ro).

Lucrările simpozionului se vor desfăşura la Filiala din Iaşi a Academiei Române (Bdul Carol I, nr. 8).

Taxa de participare la simpozion este de 50 de lei, sumă care va acoperi costurile de organizare (mapa cu documentele simpozionului, certificatul de participare, pauzele de cafea). Volumul care va reuni comunicările, selectate riguros de referenţi, va fi publicat la o editură acreditată CNCS.

Taxa va fi achitată în contul Asociaţiei Culturale „A. Philippide” (pe care îl vom comunica ulterior).

Cheltuielile pentru transport şi sejur (masă şi cazare) vor fi suportate de participanţi.

Fiecărei comunicări îi sunt rezervate 30 de minute (inclusiv întrebările şi discuţiile). Vă rugăm să trimiteţi titlul, rezumatul comunicării (30 de rânduri, în limba română), o bibliografie minimală şi date privind afilierea dumneavoastră instituţională, la adresa memorialistica2@gmail.com, până la data de 15 aprilie 2016. Veţi primi răspunsul Comitetului Ştiinţific până pe 1 mai 2016. Vom reveni cu informaţii suplimentare într-o circulară ulterioară.

Organizatori: 
Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Asociaţia Culturală „A. Philippide”