LEXICOGRAFIA ACADEMICĂ ROMÂNEASCĂ. PROVOCĂRILE INFORMATIZĂRII

Ediţia a VI-a
Organizatori: 
Workshop organizat de Departamentul de Lexicologie – Lexicografie, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”