CREATIVITATE ȘI PERSONALITATE

Manifestări creative în societate și educație

CREATIVITATE  ȘI PERSONALITATE -
Manifestări creative în societate și educație
Eveniment științific dedicat aniversării a 150 de ani de la înființarea Academiei Române.
Conferința va avea loc pe data de 20 mai, 2016, ora 9.00, în sala de conferințe AULA MAGNA, Filiala Iași a Academiei Române, str. Carol I, nr. 8
Evenimentul, aflat a-VII-a ediție, abordează procesul complex al creativității și rolul său în
dezvoltarea personalității și totodată, abordează, specificul creativității la nivel social și educativ.

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

  • Definirea conceptului de ”creativitate” interpretat la diferite niveluri de manifestare: social, educativ, individual. Delimitarea teoretică a diferențelor dintre creativitate, inovație, invenție și descoperire.
  • Descrierea etapelor ce compun procesul complex al creativității (germinare, insight, elaborare și valorizare a produselor create). Abordarea procesului creativității din diferite perspective teoretice: psihanaliza, behaviorismul, teoria umanistă etc.
  • Analiza diverselor manifestări creative ce au loc la nivelul societății (manifestări culturale, artistice, terapia prin artă, invenții și inovații etc.) și al educației (intervenția prin artă în școală, diferite activități creative).
  • Prezentarea factorilor care stimulează creativitatea dar și a celor care blochează intenția creatoare. Propunerea unor proiecte de implementare a creativității ca obiectiv educativ în procesul de formare a elevilor. Implicarea școlii în dezvoltarea abilităților creative prin activități artistice inedite.
  • Sublinierea ideii că procesul creativității este esențial în definirea unei personalități moderne, capabilă de adaptare continuă la noi condiții și conjuncturi și capabilă totodată, să aducă o contribuție personală la optimizarea acesteia.
  • Lucrările pot prezenta așadar, aspecte diverse privind procesul creativității, interpretate fie din punct de vedere psihologic, pedagogic, social-cultural sau artistic. Sunt invitați să participe cadre didactice și cercetători, psihologi, psihoterapeuți și studenți interesați de această tematică.

Lucrările vor fi ulterior publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

TERMENE LIMITĂ

15 aprilie, 2016 - Trimiterea titlurilor şi a rezumatelor în limba română și engleză (până la 250 de cuvinte și 3 cuvinte cheie).
22 aprilie, 2016 - Confirmarea acceptării lucrărilor.
29 aprilie, 2016 - Trimiterea lucrărilor in extenso (între 8 și 10 pagini).
Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail:
acadconference@yahoo.ro  sau
marinela.rusu@ices.acadiasi.ro
websites: http://ices.acadiasi.ro/ro/node/34
                http://annualconferenceacad.webs.com
Rugăm participanţii să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor.
Conferința este înregistrată în baza de date internaționale (BDI).

COMITETUL DE ORGANIZARE:

Marinela Rusu, cercet. șt. grd. II, dr. Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.
Marilena Doncean, cercet. șt. grd. III, dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.
Adrian Liviu Măgurianu, cercet. șt. grd. III, dr. Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.
Eugenia Maria Pasca, prof. univ. dr., Univ. de Arte ”G. Enescu” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
Tatiana Bularga, conf. univ., Univ. de Stat ”Alecu Russo”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Bălți, Republica Moldova.
Magdalena Lazăr, secretariat, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.

COMITETUL ȘTIINȚIFIC:

Teodor Dima, prof. univ. dr., membru al Academiei Române, director al Institutului de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.
Constantin Cucoș, prof. univ. dr., director al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași.
Maria Urmă, prof. univ. dr., decan al Facultății de Arte Vizuale și Design, Univ. de Arte ”George Enescu”, Iași.
Valentina Pritcan, prof. univ., Univ. de stat ”Alecu Russo”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Bălți, Republica Moldova.
Eugenia Maria Pașca, prof. univ. dr., director al Departamentului de Pregatire Psihopedagogica si Consiliere, Univ. de Arte”George Enescu”, Iași.
Bogdan Constantin Neculau, Lector Dr., Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iasi, Inspector pentru dezvoltarea resurselor umane, Inspectoratul Scolar Judetean Iasi.
Monica Albu, cercet. grd. I, dr., Institutul de istorie G. Barițiu, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca.
Constantin Tofan, prof. univ. dr., Univ. de Arte ”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași.
Petru Bejan, prof. univ. dr., șeful Departamentului de Filozofie, Univ. ”Al. I. Cuza”, Iași, Facultatea de Filozofie și Științe Politice.
Tatiana Comendant, conf. univ. dr., prorector la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Rep. Moldova.
Lena-MarieLun, cercet. dr., Accademia Europea di Bolzano (EURAC), Italia.
Carmen Palhau Martins, asist. cercet., Bournemouth University, Marea Britanie.
Christian Maurer, prof. univ. dr., IMC Fachhochschule Krems, Austria.
Tamara Mitrofanenko, drd., Universität für Bodenkultur Wien (BOKU), Austria.
Gabriela Benescu, conf. univ. dr., Univ. de Arte”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași.
Marina Caliga, lector univ. drd., Universitatea de Arte ”Alecu Russo”, Bălți, Republica Moldova.
Marinela Rusu, cercet. șt. grd. II, dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Cercetări Economice și Sociale ”Gh. Zane”, Iași.
Ioana Olaru, lector univ. dr., Univ. de Arte”George Enescu”, Facultatea de Arte Vizuale și Design, Iași.
Emilia Moraru, prof. univ. Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Chișinău, Rep. Moldova.

Co-organizatori:
Univ. ”Al. I. Cuza”, Iasi: Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
Univ. de Arte ”G. Enescu” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD).
Univ. de stat ”Alecu Russo”, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, Bălți, Republica Moldova.
Institutul de istorie G. Barițiu, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Cluj-Napoca.
Școala Gimnazială ”Elena Cuza”, Iași.
 

Organizatori: 
Academia Română, Filiala Iași - Institutul de Cercetări Economice și Sociale, ”Gh. Zane”, Secția Psihologie-Pedagogie.
Adresa: 
Codrescu, nr. 2, Iasi, Romania
Persoana de contact: 
Marinela Rusu
Email de contact: 
Telefon: 
0749252992