Concurs pentru ocuparea unui post temporar vacant de inspector de specialitate IA

Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 8, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de inspector de specialitate gradul IA (S), din cadrul Biroului Tehnic Administrativ SU și SSM, normă întreagă, perioadă determinată.
Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 08.01.2018, ora 10,00, și interviul în data de 11.01.2018, ora 10,00.
Condiţii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul tehnic.
Vechime: minim 7 ani de ocupare a unui post în condițiile deținerii unei diplome de studii superioare de specialitate, în domeniul tehnic, în cadrul unei instituții publice.
Termenul de depunere a dosarelor este 27.12.2017, ora 14,00.
Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.