Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate

Academia Română - Filiala Iaşi cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, în data de 11 ianuarie 2018, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate gradul I (S), din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice, normă întreagă, perioadă nedeterminată (cu perioadă de probă, conform legii).
Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 11.01.2018, ora 10:00, proba practica 16.01.2018, ora 10:00 și interviul în data de 19.01.2018, ora 10:00.
Condiţii: Studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în domeniul juridic economic sau tehnic, vechime minima de 4 ani de ocupare a unui post cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice in cadrul unei institutii bugetare în specialitatea studiilor necesare funcției de execuție, cunoștințe operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizarea SEAP – nivel mediu.
Termenul de depunere a dosarelor este 03 ianuarie 2018, ora 15:00.
Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.