Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate în cadrul IIT

Institutul de Informatică Teoretică din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române cu sediul în str. Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 15.12.2017 ora 10, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286-23.03.2011(actualizat) de referent de specialitate, gradul II, normă întreagă, perioadă nedeterminată.
Concursul va consta în două probe: proba scrisă în data de 15.12.2017 ora 10 şi interviu în data de 20.12.2017 ora 10.
Condiţii: studii superioare, specialitate economică sau umanistă, vechime de minim 1 an, în activităţi de secretariat sau birotică.
Termenul de depunere a dosarelor este 04.12.2017, ora 12.
Relaţii suplimentare la telefon 0332 101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul sediul Institutului , str. T. Codrescu, nr. 2, mansarda, CS. Ramona Luca