Concurs pentru ocuparea unui post de referent de specialitate

Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 24 februarie 2016, ora 10,00 , organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate gradul III, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Compartimentului Achiziţii Publice.

Condiţii: studii superioare juridice sau economice, vechime în muncă - minim 2 ani de ocupare a unui post în condiţiile deţinerii unei diplome de absolvire studii superioare juridice sau economice, cu atribuţii în domeniul achiziţiilor publice; minim 1 an de experienţă profesională în echipe de implementare proiecte finanţate din fonduri structurale.

Termenul de depunere a dosarelor este 16 februarie 2016, ora 15,00 .

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.