Concurs pentru ocuparea unui post de lector

Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 18.04.2016, ora 10,00 , organizează concurs pentru ocuparea unui post de lector, gradul I, (S), ½ normă, perioadă nedeterminată, din cadrul Redactiei Revistelor.
Condiţii: studii superioare, specialitate umanista, vechime de minim 4 ani in specialitate.
Termenul de depunere a dosarelor este 28.03.2016, ora 12.00 .
Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.