Concurs pentru ocuparea unui post de economist IA

Academia Romana - Filiala Iasi  cu sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizata), de Economist gradul IA (S), - din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate,  norma intreaga, perioada nedeterminata (cu perioada de proba, conform legii).

Concursul va consta in trei probe: proba scrisa  in data de 16.08.2017, ora 10.00, proba practica in data de 22.08.2017, ora 10.00  si interviul in data de 25.08.2017, ora 10.00.

Conditii: studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice, de preferinta specializarea contabilitate si informatica de gestiune, vechime minima de 7 ani in specialitatea studiilor necesare functiei de executie, cunostinte operare PC – Windows, Microsoft Office, utilizare programe de contabilitate - nivel mediu.

Termenul de depunere a dosarelor este 27.07.2017, ora 10.00.

Relatii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare si la sediul Filialei.