Concurs pentru ocuparea unui post de economist

Academia Romana - Filiala Iasi  cu sediul in Iasi, bld. Carol I, nr. 8, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant, conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de Economist gradul I (S), - din cadrul Biroului  Financiar – Contabilitate, ½ norma, perioada determinata.

Concursul va consta in doua probe: proba scrisa in data de 06.06.2017, ora 10.00, si interviul in data de 08.06.2017, ora 10.00.

Conditii: studii superioare de specialitate, economice, vechime minim 4 ani de ocupare a unui post in conditiile detinerii unei diplome de absolvire studii superioare de specialitate, economice, abilitati de utilizare a calculatorului.

Termenul de depunere a dosarelor este 11.05.2017, ora 10.00.

Relatii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare si la sediul Filialei.