Concurs pentru ocuparea unui post de consilier juridic

Proces verbal selectie dosare

Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de  22 februarie 2016, ora 10.00, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de consilier juridic gradul IA, normă întreagă, perioadă determinată, din cadrul Compartimentului Juridic.

Condiţii: studii superioare de specilalitate – juridice, vechime de minim 7 ani în specialitatea postului.

Termenul de depunere a dosarelor este 01 februarie 2016, ora 10,00 .

Relaţii suplimentare la telefon 0332101115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Filialei.

Compartiment: