Concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific, domeniul Filologie Română

Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător științific, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române, în cadrul Institutului de Filologie Română “A. Philippide”, Departamentul de Istorie literară.
Înscrierile la concurs se fac până pe 27 mai 2016, ora 12:00.
Informații suplimentare se pot obține de la secretariatul Institutului, telefon 0332 106 508 și/sau de la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon 0332 101 115.