Concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor in cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”

Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, cu sediul în B-dul Carol I, nr 8, Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual conform HG 286/23.03.2011 (actualizat) de îngrijitor.
Concursul va consta în două probe: proba practică în data de 20.12.2017, ora 9:00 și interviul în data de 27.12.2017, ora 10:00.
Condiţii: studii generale, vechime în muncă de minim 1 an.
Termenul de depunere a dosarelor este 13.12.2017, ora 12:00.
Relaţii suplimentare la telefon 0332 101 115, Biroul Resurse Umane, Salarizare şi la sediul Institutului, tel. 0332 106 172.