Concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor in cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide”

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, cu sediul în str. Th. Codrescu, nr. 2, Iaşi, în data de 09 ianuarie 2018, ora 9:00, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286-23.03.2011(actualizat) de îngrijitor, cu norma întreagă, pe durată nedeterminată. Concursul va consta în două probe: proba practică în data de 09.01.2018 ora 9:00 şi interviu în data de 11.01.2018 ora 09:00. Condiţii: şcoala profesională, vechime de minim 2 ani. Termenul de depunere a dosarelor este 19 decembrie 2017, ora 10:00. Relaţii suplimentare la telefon 0332 106 508 şi la sediul Institutului, str. Th. Codrescu, nr. 2, referent de specialitate Gabriela Negoiţă.