Achizitii servicii de cadastru si intabulare pentru imobilul (teren si constructie) situat in localitatea Galanesti, jud. Suceava

Data postarii: 
Saturday, 18 March, 2017 - 09:30
Termenul limita pentru trimiterea ofertelor: 
Tuesday, 28 March, 2017 - 16:00
Detalii tehnice: 

Conform anuntului postat pe SEAP la adresa www.e-licitatie.ro la Administrare-Publicitate-Anunturi.

Servicii de cadastru si intabulare pentru imobilul (teren si constructie) situat in localitatea Galanesti, jud. Suceava

Serviciile se vor achizitiona prin intermediul SEAP-catalogul electronic. Termen de executie: 60 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. Plata serviciilor  se va face in termen de 30 de zile de la receptia acestora de catre Academia Romana Filiala Iasi si predarea Hotararii judecatoresti de intabulare a dreptului de administrare al Filialei din Iasi a Academiei Romane asupra imobilului ce face obiectul contractului catre comisia de receptie a beneficiarului. Toate taxele/tarifele aferente serviciilor furnizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, vor fi suportate de catre beneficiar.

Este obligatorie vizitarea amplasamentului.Amplasamentul poate fi vizitat in data de 23 si 24 martie 2017 intre orele 09-16.
Documentatia cadastrala se va intocmi de catre persoane fizice/juridice autorizate de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va prezenta o copie a certificatului emis de ANCPI/OCPI si o copie a certificatului de inregistrare fiscala. Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina pozitii valide de catalog SEAP.
Postarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www. e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: acadiasi.achizitii@gmail.com si în catalogul electronic-SEAP. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în SEAP - Catalogul electronic sub denumirea : " Servicii de cadastru si intabulare CCII-Galanesti".

Caietul de sarcini este disponibil pe site-ul Filialei din Iasi a Academiei Romane - sectiunea Noutati-Achizitii publice la adresa http://home.acadiasi.ro/ro/content/achizitii-publice sau se poate solicita la adresa acadiasi.achizitii@gmail.com. Asumarea cerintelor din caietul de sarcini se va realiza de catre ofertant prin intermediul ofertei tehnice prezentate. Oferta va contine si Procesul verbal de vizitare a amplasamentului. Este obligatorie vizitarea amplasamentului.
Pentru informatii suplimentare: Compartiment achizitii publice, Cristian Carp, tel. 0749226002.

 

Caietul de sarcini este atasat prezentului anunt.

Date de contact: 

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Fisier atasat: