Achizitii Publice

Anunt Data postarii Termenul limita pentru trimiterea ofertelor Detalii tehnice Date de contact
Înlocuire invelitoare acoperis si refacere hidroizolatie terasa la imobilul Centrul de Conferinte Interne si Internationale situat în Comuna Galanesti, Judetul Suceava. Friday, 7 July, 2017 - 10:15 Monday, 17 July, 2017 - 23:00

Conform anuntului nr. 106413/06.07.2017, postat pe SEAP la adresa www.e-licitatie.ro la Administrare-Publicitate-Anunturi.

Descrierea contractului: La cladirea Centrului de Conferinte Interne si Internationale, fostul Han Bradet, construita în anul 1989, acoperisul este din sindrila care a putrezit în timp permitând patrunderea apei pe tavanul de la etaj. De asemenea terasa circulabila prezinta fisuri care permit patrunderea apei în spatiul de la parter. În vederea demararii acestor reparatii s-a încheiat contractul de prestari servicii de proiectare pentru înlocuire învelitoare acoperis si hidroizolatie terasa circulabila nr.2527/12.05.2017, contract finalizat cu receptia proiectului nr.02/2017 Lucrarile de reparatii capitale se vor realiza în baza proiectului.

Valoarea estimata fara TVA: 118306.00 RON

Conditii contract: Lucrarile se vor achizitiona prin intermediul SEAP-catalogul electronic. Termen de executie: 90 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. Plata lucrarilor se va face in termen de 30 de zile de la receptia acestora de catre Academia Romana Filiala Iasi si predarea documentelor prevazute in caietul de sarcini.

Conditii participare: Este obligatorie vizitarea amplasamentului.Amplasamentul poate fi vizitat in data de 11-12 iulie 2017 intre orele 09-16. Postarea ofertei castigatoare în catalogul electronic de pe site-ul www. e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: acadiasi.achizitii@gmail.com . Autoritatea contractanta va achizitiona lucrarile din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut.

Criterii adjudecare: pretul cel mai mic

Termen limita primire oferte: 17.07.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se poate solicita la adresa acadiasi.achizitii@gmail.com. Asumarea cerintelor din caietul de sarcini se va realiza de catre ofertant prin intermediul ofertei tehnice prezentate. Oferta va contine si Procesul verbal de vizitare a amplasamentului. Este obligatorie vizitarea amplasamentului. Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA si se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Pentru informatii suplimentare: Compartiment achizitii publice, Cristian Carp, tel. 0749226002

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Servicii de proiectare pentru inlocuire invelitoare acoperis si hidroizolatie terasa circulabila la un imobil din loc.Galanesti, jud.Suceava Saturday, 18 March, 2017 - 10:15 Wednesday, 29 March, 2017 - 16:00

Serviciile se vor achizitiona prin intermediul SEAP-catalogul electronic. Termen de executie: 45 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. Plata serviciilor se va face in termen de 30 de zile de la receptia acestora de catre Academia Romana Filiala Iasi si predarea documentelor prevazute in caietul de sarcini. Daca rezulta necesitatea unor avize sau autorizari pentru realizarea serviciilor, acestea vor fi suportate de catre beneficiar.

Este obligatorie vizitarea amplasamentului.Amplasamentul poate fi vizitat in data de 23 si 24 martie 2017 intre orele 09-16. . La  elaborarea proiectului se va urmări respectarea exigenţelor prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii si a tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la realizarea unor astfel de lucrări.
Elaborarea Documentaţiei de aprobare a lucrărilor de intervenţie asupra clădirii existente si a Proiectului tehnic se va face în conformitate cu prevedeile HG nr.28/09.01.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie. Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina pozitii valide de catalog SEAP. Postarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www. e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: acadiasi.achizitii@gmail.com si în catalogul electronic-SEAP. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în SEAP - Catalogul electronic sub denumirea : " Servicii de proiectare pentru inlocuire acoperis si hidroizolatie terasa circulabila la CCII-Galanesti.

Criteriul de adjudecare-Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini este disponibil pe site-ul Filialei din Iasi a Academiei Romane - sectiunea Noutati-Achizitii publice la adresa http://home.acadiasi.ro/ro/content/achizitii-publice sau se poate solicita la adresa acadiasi.achizitii@gmail.com. Asumarea cerintelor din caietul de sarcini se va realiza de catre ofertant prin intermediul ofertei tehnice prezentate. Oferta va contine si Procesul verbal de vizitare a amplasamentului. Este obligatorie vizitarea amplasamentului. Pentru informatii suplimentare: Compartiment achizitii publice, Cristian Carp, tel. 0749226002

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Achizitii servicii de cadastru si intabulare pentru imobilul (teren si constructie) situat in localitatea Galanesti, jud. Suceava Saturday, 18 March, 2017 - 09:30 Tuesday, 28 March, 2017 - 16:00

Conform anuntului postat pe SEAP la adresa www.e-licitatie.ro la Administrare-Publicitate-Anunturi.

Servicii de cadastru si intabulare pentru imobilul (teren si constructie) situat in localitatea Galanesti, jud. Suceava

Serviciile se vor achizitiona prin intermediul SEAP-catalogul electronic. Termen de executie: 60 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. Plata serviciilor  se va face in termen de 30 de zile de la receptia acestora de catre Academia Romana Filiala Iasi si predarea Hotararii judecatoresti de intabulare a dreptului de administrare al Filialei din Iasi a Academiei Romane asupra imobilului ce face obiectul contractului catre comisia de receptie a beneficiarului. Toate taxele/tarifele aferente serviciilor furnizate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, vor fi suportate de catre beneficiar.

Este obligatorie vizitarea amplasamentului.Amplasamentul poate fi vizitat in data de 23 si 24 martie 2017 intre orele 09-16.
Documentatia cadastrala se va intocmi de catre persoane fizice/juridice autorizate de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Se va prezenta o copie a certificatului emis de ANCPI/OCPI si o copie a certificatului de inregistrare fiscala. Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP si sa detina pozitii valide de catalog SEAP.
Postarea ofertei în catalogul electronic de pe site-ul www. e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele se vor transmite concomitent pe e-mail la adresa: acadiasi.achizitii@gmail.com si în catalogul electronic-SEAP. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut. Pentru identificare, oferta de pret se va publica în SEAP - Catalogul electronic sub denumirea : " Servicii de cadastru si intabulare CCII-Galanesti".

Caietul de sarcini este disponibil pe site-ul Filialei din Iasi a Academiei Romane - sectiunea Noutati-Achizitii publice la adresa http://home.acadiasi.ro/ro/content/achizitii-publice sau se poate solicita la adresa acadiasi.achizitii@gmail.com. Asumarea cerintelor din caietul de sarcini se va realiza de catre ofertant prin intermediul ofertei tehnice prezentate. Oferta va contine si Procesul verbal de vizitare a amplasamentului. Este obligatorie vizitarea amplasamentului.
Pentru informatii suplimentare: Compartiment achizitii publice, Cristian Carp, tel. 0749226002.

 

Caietul de sarcini este atasat prezentului anunt.

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Furnizare casca cu electrozi pentru EEG cu software Saturday, 2 July, 2016 - 11:00 Wednesday, 6 July, 2016 - 11:00

EMOTIV EPOC+ 14 Channel Mobile EEG +software EMOTIV 3D Brain Visualizer pentru system windows +EPOC Felt Sensors Semnale 14 cabele: AF3, F7, F3, FC5, T7, P7, O1, O2, P8, T8, FC6, F4, F8, AF4 2 referinte: In CMS / DRL anularea zgomotului; locatii P3 / P4 Rezolutia semnalului: Metoda de esantionare: Esantionare secventiala. Single ADC Rata de esantionare: 128 SPS sau 256 SPS* (2048 Hz internal) Rezolutie: 14 bits 1 LSB = 0.51µV ( 16 bit ADC, 2 bits instrumental noise floor discarded), or 16 bits* Banda: 0.2 – 43Hz, filtrare digitala notch la 50Hz si 60Hz Filtrare: filtru digitald e ordinul 5 Sinc Gama dinamica (referrence input): 8400µV(pp) Mod de cuplare: AC coupled Conectivitate Wireless: Bluetooth® Smart Proprietary wireless: 2.4GHz band Putere Baterie: baterie Lithium Polymer 480mAh

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Furnizare casca cap cu electrozi pentru EEG Saturday, 2 July, 2016 - 11:00 Wednesday, 6 July, 2016 - 11:00

GAMMAcap3, size M, 5mm (cod. 1023M_3):electrode cap with 5mm hole diameter for use with g.LADYbird and g.SAHARA, extended 10/20 system and 86 intermediate positions; size: M (54-58 cm)

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Furnizare computer portabil cu softuri instalate Saturday, 2 July, 2016 - 10:30 Wednesday, 6 July, 2016 - 15:00

Computer portabil HP 15.6'' EliteBook 850 G3, FHD, Procesor Intel® Core™ i7-6500U (4M Cache, up to 3.10 GHz), 16GB, 512GB SSD, GMA HD 520, FingerPrint Reader, Win 7 Pro + Win 10 Pro

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Microscop cu examinare in lumina incidenta in camp luminos si camp intunecat si module software dedicate pentru microscopie Wednesday, 22 June, 2016 - 14:15 Tuesday, 28 June, 2016 - 15:30

Microscop cu examinare in lumina incidenta in camp luminos si camp intunecat si module software dedicate pentru microscopie. - Stand microscop piramidal, de inalta stabilitate, dotat cu cap revolver pentru minim 6 obiective - Macro si micro viza concentrice, disponibile pe ambele parti ale standului - Masa microscoplui cu mecanism de deplasare pe axele x,y in domeniul 75x50 mm, cu suprafata de minim 220x170 mm -suport pentru examinarea probelor in lumina incidenta -cursa de focusare de minim 24 mm -posibilitatea de blocare a cursei de focusare, ptr evitarea zgarierii accidentale a lentilei frontale a obiectivelor, in cazul atingerii acesteia de proba -iluminare cu lampa halogen de minim 12V / 100 W, -lampa de halogen de rezerva 12V/100W -tub foto binocular, inclinat ergonomic la maxim 30ºcu doua pozitii: 100% oculare :0% port foto sau 0% oculare : 100% port foto -filtre de atenuare a intensitatii luminoase -accesorii pentru examinarea in lumina incidenta camp luminos -accesorii pentru examinarea in lumina incidenta camp intunecat -suport cu minim 4 pozitii pentru adaugarea accesoriilor pentru examinarea in lumina incidenta -Obiectiv 5X cu apertura numerica de minim 0.13 pentru examinare in lumina incidenta in camp luminos si contrast de faza, distanta de lucru de minim 11,8 mm -Obiectiv 10X cu apertura numerica de minim 0.25 pentru examinare in lumina incidenta in camp luminos si contrast de faza, distanta de lucru de minim 11 mm -Obiectiv 20X cu apertura numerica de minim 0.4 pentru examinare in lumina incidenta in camp luminos si contrast de faza, distanta de lucru de minim 3,2 mm -Oculare focalizante de 10x cu camp plan de minim 23 mm, cu posibilitatea reglarii independente a dioptriilor pentru fiecare dintre acestea, cu protectie de cauciuc -adaptor optic C-mount ptr fixarea camerei video digitale pe standul microscopului, magnificatia de 0,63x -husa de protectie Soft pentru controlul camerei video digitale si ptr analiza: Software de achizitie, analiza si arhivare de imagine Sisteme de operare suportate: Windows 7. - achizitie de imagine cu camere a/n sau color de inalta rezolutie si inalta sensibilitate - imbunatatirea imaginii: luminozitate, contrast, gamma, smooth/sharpen, reducere zgomot, background subtraction, corectie umbre, balans de alb) - adnotari pe imagine: text, sageti, casute de text, cercuri, linii gradate) - masurare interactive a lungimii, ariei, perimetru, raza, unghiuri, - modul de soft ptr a compune portiunile in focus a imaginilor achiztionate in mai multe planuri focale - modulul de soft ptr a compune imaginile alaturate intr-o imagine de ansamblu.

Plata se face prin OP in termen de 30 de zile. In oferta se vor specifica garantia produsului precum si termenul de livrare.
Ofertantul trebuie sa aiba deschis un cont la Trezorerie si sa aiba cont in SEAP. Ofertele se vor depune la Secretariatul Filialei din Iasi a Academiei Romane, b-dul Carol I nr.8, et.3, intre orele 08:00-15:00 sau pe e-mail acadiasi.achizitii@gmail.com.
Anuntul de publicitate a fost postat pe SEAP cu nr.39937.

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Furnizare computer portabil cu softuri instalate Wednesday, 22 June, 2016 - 14:15 Monday, 27 June, 2016 - 15:30

Computer portabil tip laptop cu Laptop ASUS N552VX-FY024D cu procesor Intel® Core™ i7-6700HQ 2.60GHz, Skylake™, 15.6", Full HD, 8GB, 1TB, DVD-RW, nVIDIA GeForce GTX 950M 4GB, Free DOS, Silver/Gray, mouse wireless, sistem de operare windows, office academic si antivirus.
Ofertantul trebuie sa aiba deschis un cont la Trezorerie si sa aiba cont in SEAP. Ofertele se vor depune la Secretariatul Filialei din Iasi a Academiei Romane, b-dul Carol I nr.8, et.3, intre orele 08:00-15:00 sau pe e-mail acadiasi.achizitii@gmail.com.
Plata se face prin OP in termen de 30 de zile. In oferta se vor specifica garantia produsului precum si termenul de livrare.
Anuntul de publicitate este postat pe SEAP cu nr.39923.

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.

Proba Tuesday, 7 June, 2016 - 11:30 Tuesday, 7 June, 2016 - 11:30

There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable. If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words etc.

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.