ȘCOALA INTERNAȚIONALĂ DE METODOLOGIE ÎN ȘTIINȚELE SOCIO-UMANE

Conferința Științifică Internațională

Conferința va avea loc pe data de 19 noiembrie, 2015, ora 10.00, în sala 511, blocul central, strada Alexei Mateevici 60, Chișinău, Republica Moldova. Evenimentul abordează probleme de metodologie (generală și specifică) adecvate domeniului științelor socio-umane. Evenimentul este dedicat Zilei Mondiale a Filosofiei

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

• Determinarea cadrului teoretic ce permite analiza complexă a aparatului metodologic utilizat în domeniul științelor socio-umane.

• Prezentarea unor studii de caz concrete, cu scopul de a demonstra cum funcționează metodele propuse pentru studierea științelor socio-umane.

• Abordarea semiotic-hermeneutică în științele socio-umane: cum au loc interpretările contextualiste în diverse domenii.

• Determinarea unui pattern comun valabil pentru domeniul științelor socio-umane, în măsură să organizeze coerent și integrator conglomeratul de cunoștințe, experiențe, interpretări și evaluări.

• Propunerea de noi proiecte, modalități și tehnici de analiză, metode de cunoaștere și studiere a realităților socio-umane.

Sunt invitați să participe cercetători și cadre didactice din domeniile: filosofie, semiotică, antropologie și psihologie, sociologie, filologie, științe ale comunicării și relații publice etc.

Lucrările vor fi publicate într-un volum colectiv, cu recunoaștere academică. Sunt oferite diplome nominale de participare.

Conferința este structurată în trei secțiuni:

1. Metodologii generale aplicate în științele socio-umane (hermeneutică, semiotică, fenomenologie).

2. Metode de analiză specifică științelor socio-umane (antropologie, sociologie și psihologie, istorie și științe politice, filologie și artă, comunicare și relații publice).

3. Aplicații ale metodologiei inter/pluri/transdisciplinare interactive în interpretarea discursului socio-uman.

 

TERMENE LIMITĂ:

31 octombrie, 2015 – Trimiterea titlurilor și a rezumatelor în limba română și engleză (maximum 250 cuvinte și 5 cuvinte cheie)

30 noiembrie, 2015 – Trimiterea lucrărilor in extenso (între 7-10 pagini, font Times New Roman, corp 12, 1,5 rânduri).

Toate documentele vor fi transmise electronic la adresa de e-mail: usm_filozofie@yahoo.com 

Participanții sunt rugați să respecte datele limită pentru trimiterea materialelor solicitate.

Înregistrarea participanților se face completând Fișa de înscriere.

Taxa de participare în valoare de 200 lei MD sau 50 Roni.

Taxa de participare se achită în ziua deschiderii conferinței.

Site-ul conferinței:   http://antropologia.webs.md/pages/28865/  (lb. rom.)

                                   http://alfaphilosophy.webs.com  (lb. engl.)

Conferința este înregistrată în Baza de Date Internațională (BDI):

-https://www.euagenda.eu/2015/11/19/International-Methodological-School-i...
-http://www.allconferencealerts.com/conference_details.php?eid=34658
-http://www.eventinn.com/event/91e155bb-57f6-4390-85fb-3f51c6805594
-https://www.researchgate.net/profile/Marinela_Rusu2/contributions
-https://index.conferencesites.eu/conference/7156/international-methodolo...
-http://home.acadiasi.ro/ro/content/școala-internațională-de-metodologie-în-științele-socio-umane
-https://acad.academia.edu/MarinelaRusu
-http://lanyrd.com/2015/international-methodological-school-in-social-an-... și  http://lanyrd.com/cfwbxr
-http://wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=49114&copyownerid=8...
-https://www.conferize.com/conferences/international-methodological-schoo...
-http://www.ourglocal.com/event/?eventid=33323
-http://www.conferensum.com/List-upcoming-conferences-calendar/humanities...
-http://www.allconferencealert.com/organiser.php#
-https://index.conferencesites.eu/user/conferences

 

CONTACT: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie și Filosofie, Departamentul de Filosofie și Antropologie,

Director Departament, prof. univ. dr.hab. Eudochia Saharneanu

Responsabil de organizarea conferinței: conf.dr. Eugenia Bogatu Chișinău, Republica Moldova

Telefon: 373 22 577849; 373 22 577597

e-mail: usm_filozofie@yahoo.com

bogatue@usm.md    sau    bogatue@yahoo.com

 

Organizatori:

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie, Departamentul Filosofie și Antropologie.

Co-organizatori din R.Moldova:

Academia de Științe a Moldovei.

Co-organizatori din străinătate:

Universitatea  "Alexandru Ioan Cuza", Facultatea Filosofie și Științe Social-Politice, Iași.

Academia Română, Filiala Iași, Institutul "Gheorghe Zane".

Fundația Ștefan Lupașcu, Iași.

Universitatea de Stat din Odesa „I.Mecinikov”, Ucraina.

Academia Națională de Științe, Institutul de  Filosofie, Kiev.

                          

Comitetul de organizare:

Eugenia Bogatu, conf. dr., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea  Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Dumitru Dodul, conf. dr., prodecan, Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Ala Papțova, conf. dr., Universitatea din Comrat, R.Moldova.

Tatiana Mărgărint, lector, magistru, Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Alexandru Lupușor, lector, magistru, Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Sorin Scutelnic, lector, magistru, Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Vera Erhan, lector, magistru, Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Victoria Vrabie, lector, magistru, Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Marinela Rusu, cercetător științific, pr., grd. II, dr., Academia Română, Filiala Iași, Institutul ”Gh. Zane”.

Dina Barcari, lector, magistru, Departamentul Filosofie şi Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

 

Comitetul ştiinţific:

Eudochia Saharneanu, prof. univ. dr. hab., director al  Departamentului Filosofie şi Antropologie, Facultatea Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Ion Gumenâi, conf. dr., decanul Facultăţii Istorie şi Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Nicu Gavriluţă, prof. univ. dr., decanul Facultăţii Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iaşi.

Petru Bejan, prof. univ.  dr., director al  Departamentului Filosofie, Facultatea Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iaşi.

Ştefan Afloroaei, prof. univ. dr., Departamentul Filosofie, Facultatea Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iaşi.

Petru Ioan, prof. univ. dr. Fundația ”Ștefan Lupașcu”, președintele Institutului de Studii Europene, Iași.

Traian Stănciulescu, prof. univ. dr., Departamentul Științe ale Comunicării și Relații Publice, Facultatea Filosofie și Științe Social-Politice, Universitatea ”Al.I.Cuza”, Iaşi.

Marinela Rusu, cercet. şt. grII, dr., Academia Română, Filiala Iaşi, Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh.Zane”, Iaşi.

Andrei Șabașov, doctor în istorie, Universitatea de Stat din Odesa „I.Mecinikov”, Ucraina.

Gheorghe Bobână, prof. univ. dr., hab., șeful catedrei Filosofie, Istorie și Metodologia cercetării, Academia de Științe a Moldovei.

Vasile Țapoc, prof. univ. dr. hab., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Nelly Țurcanu, conf. univ. dr. hab., Departamentul Comunicare și Teoria Informării, Facultatea Jurnalism și Științe ale Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova.

Eugenia Bogatu, conf. dr., Departamentul Filosofie și Antropologie, Facultatea  Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

Alexandru Solcan, conf. univ. dr., decanul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice Administrative, Universitatea de Stat din Moldova.

Stela Milicenco, conf. univ. dr., decanul Facultății Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova.

Organizatori: 
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Istorie și Filosofie, Departamentul Filosofie și Antropologie.
Adresa: 
Moldova State University str. Alexe Mateevici, 60 Chisinau, MD-2009 Republic of Moldova.
Persoana de contact: 
Eugenia Bogatu
Email de contact: 
Telefon: 
373 22 577849