Înlocuire invelitoare acoperis si refacere hidroizolatie terasa la imobilul Centrul de Conferinte Interne si Internationale situat în Comuna Galanesti, Judetul Suceava.

Data postarii: 
Friday, 7 July, 2017 - 10:15
Termenul limita pentru trimiterea ofertelor: 
Monday, 17 July, 2017 - 23:00
Detalii tehnice: 

Conform anuntului nr. 106413/06.07.2017, postat pe SEAP la adresa www.e-licitatie.ro la Administrare-Publicitate-Anunturi.

Descrierea contractului: La cladirea Centrului de Conferinte Interne si Internationale, fostul Han Bradet, construita în anul 1989, acoperisul este din sindrila care a putrezit în timp permitând patrunderea apei pe tavanul de la etaj. De asemenea terasa circulabila prezinta fisuri care permit patrunderea apei în spatiul de la parter. În vederea demararii acestor reparatii s-a încheiat contractul de prestari servicii de proiectare pentru înlocuire învelitoare acoperis si hidroizolatie terasa circulabila nr.2527/12.05.2017, contract finalizat cu receptia proiectului nr.02/2017 Lucrarile de reparatii capitale se vor realiza în baza proiectului.

Valoarea estimata fara TVA: 118306.00 RON

Conditii contract: Lucrarile se vor achizitiona prin intermediul SEAP-catalogul electronic. Termen de executie: 90 de zile de la semnarea contractului de catre ambele parti. Plata lucrarilor se va face in termen de 30 de zile de la receptia acestora de catre Academia Romana Filiala Iasi si predarea documentelor prevazute in caietul de sarcini.

Conditii participare: Este obligatorie vizitarea amplasamentului.Amplasamentul poate fi vizitat in data de 11-12 iulie 2017 intre orele 09-16. Postarea ofertei castigatoare în catalogul electronic de pe site-ul www. e-licitatie.ro este obligatorie. Ofertele se vor transmite pe e-mail la adresa: acadiasi.achizitii@gmail.com . Autoritatea contractanta va achizitiona lucrarile din catalogul electronic de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut.

Criterii adjudecare: pretul cel mai mic

Termen limita primire oferte: 17.07.2017

Informatii suplimentare: Caietul de sarcini se poate solicita la adresa acadiasi.achizitii@gmail.com. Asumarea cerintelor din caietul de sarcini se va realiza de catre ofertant prin intermediul ofertei tehnice prezentate. Oferta va contine si Procesul verbal de vizitare a amplasamentului. Este obligatorie vizitarea amplasamentului. Garantia de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA si se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Pentru informatii suplimentare: Compartiment achizitii publice, Cristian Carp, tel. 0749226002

Date de contact: 

Ofertele pot fi trimise prin e-mail: acadiasi.achizitii@gmail.com sau fax 0232211150. Pentru informatii suplimentare puteti contacta telefonic personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice: Cristian Carp tel 0749226002.