Concursuri

Concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific, domeniul Filologie Română

Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător științific, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române, în cadrul Institutului de Filologie Română “A. Philippide”, Departamentul de Istorie literară.

Pages