Noutăți

Academia Română - Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate, gradul I (S), - Activitate de Secretariat și Arhivă din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, normă întreagă, perioadă nedeterminată.

 


Academia Română - Filiala Iaşi  cu sediul în Iași, bld. Carol I, nr. 9, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant conform HG 286/23.03.2011 (actualizat), de referent de specialitate, gradul II (S), - Activitate de Secretariat și Arhivă din cadrul Biroului Resurse Umane, Salarizare, normă întreagă, perioadă nedeterminată.


OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:

Conturarea prin intermediul cercetărilor de specialitate a factorilor de personalitate și psihosociali, ce influențează crearea și mai apoi, receptarea operei de artă. Este vorba despre importante aspecte ale personalității, cum ar fi: motivația, temperamentul, atitudinile și aptitudinile, factorii genetici și de mediu etc.


OBJECTIVES:

Emotional life of the individual is an important element of personality not only in itself but also coexistence with others that make up society. Although they were sometimes less valued, compared to logic and judgment, emotions seem to regain its rightful place in the psychological interpretation.


Conferința va avea loc pe data de 9 iunie, 2017, ora 9.00, în AULA MAGNA, sala de conferințe a Academiei Române, Filiala Iași, bdul. Carol I, nr. 8. Evenimentul, este la a-VIII-a ediție și abordează problema actuală și complexă a interculturalității, analizată din perspectiva educației și a fenomenului artei.

OBIECTIVELE MANIFESTĂRII:


Dezvoltarea turismului rural în ultimele decenii și experiența României în acest domeniu au atras atenția cercetătorilor și cadrelor didactice din țară și străinătate, care, împreună cu managerii de pensiuni turistice și agroturistice, încearcă să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă activitatea turistică. Astfel, instituții de prestigiu din spaţiul științific și din cel al dezvoltării economico-sociale din România, respectiv Academia Română - Filiala Iași – ICES „Gh.


Academia Română-Filiala Iaşi cu sediul în B-dul Carol I, nr. 8, Iaşi scoate la concurs un post de execuție, muncitor calificat gradul I, cu atribuții de fochist, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, în cadrul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol”, Iaşi.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 16.11.2016, ora 12.00, organizează examen de promovare pentru ocuparea postului Economist gradul I, normă întreagă, din cadrul Biroului Financiar Contabilitate al Filialei din Iași a Academiei Române.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 08.11.2016, ora 10.00, organizează examen de promovare pentru ocuparea postului referent de specialitate gradul II, normă întreagă, din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice al Filialei din Iași a Academiei Române.


Echipa Rural Development Research Platform vă invită să participați la evenimentul Tehnologii digitale pentru dezvoltarea cercetării științifice, care va avea loc în data de 7 octombrie 2016, începând cu ora 10.00 în Aula Academiei Române, Filiala Iași, din Bulevardul Carol I, nr. 8.


Conferința internaţională „PROGRESE ÎN TEORIA DECIZIILOR ECONOMICE ÎN CONDIŢII DE RISC ŞI INCERTITUDINE” organizată în vechea cetate de cultură a orașului Iaşi a ajuns la cea de a XXXI ediție şi reprezintă continuarea unei deosebite şi respectate tradiții  de cercetare în domeniul economic. Cu un topic mai restrâns dar de mare interes pe plan internaţional,  conferinţa ştiinţifică „SISTEME FUZZY ÎN ECONOMIE” îşi propune să adune noi preocupări în domeniu şi dezvoltarea grupului  de cercetare de la Iaşi.


Deschiderea festivă a manifestărilor prevăzute în programul “Zilelor Academice Ieşene”, ediţia a XXXI-a, va avea loc în Aula Filialei Iaşi a Academiei Române, în ziua de 06 octombrie 2016, începând cu orele 10:00.


Academia Română -Filiala Iași (Comisia pentru studierea problemelor de marketing), Universitatea Transilvania din Brașov (Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor) şi Fundația Română pentru Inteligența Afacerii (Departamentul Evenimente) au deosebita plăcere să vă invite Conferinţa Internațională “ECONOMIC EXPERIENCES”.

Conferinţa se desfăşoară în cadrul celei de-a XXXI-a ediţie a „Zilelor Academice Ieşene”, dedicată aniversării a 150 de ani de la înfiinţarea Academiei Române.

Evenimentul va avea loc în zilele de 17 și 18 noiembrie 2016, în cadrul Aulei Sergiu T. Chiriacescu, strada Iuliu Maniu nr. 41A, Brașov, începând cu ora 9:30.

Conferinţa se adresează mediului academic, cercetătorilor, experților, practicienilor și doctoranzilor din domeniul economiei, marketingului, managementului, științelor sociale și multiculturalismului, dar şi partenerilor lor din mediul public şi privat.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, scoate la concurs postul de cercetător științific gradul III, în domeniul Oenologie, cu ½ normă, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Cercetări pentru Oenologie.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 22.07.2016, ora 9.00, organizează examen de promovare pentru ocuparea functiei de bibliotecar IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Bibliotecii Filialei din Iași a Academiei Române.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 22.07.2016, ora 13.00, organizează examen de promovare pentru ocuparea functiei de bibliotecar IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Bibliotecii Filialei din Iași a Academiei Române.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 22.07.2016, ora 11.00, organizează examen de promovare pentru ocuparea functiei de bibliotecar IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, din cadrul Bibliotecii Filialei din Iași a Academiei Române.


Academia Romana Filiala Iasi cu sediul in Bld. Carol I, nr. 8, Iasi, organizeaza in data de 27.06.2016, ora 10.00, examen de promovare pentru ocuparea postului de Economist gradul I, cu norma intreaga, in cadrul Biroului Financiar Contabilitate.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, organizează concurs pentru ocuparea unui post execuție, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, de cercetător științific, domeniul Filologie Română, specializarea Istoria literaturii române, în cadrul Institutului de Filologie Română “A. Philippide”, Departamentul de Istorie literară.


Comisia pentru studierea problemelor de marketing din cadrul Academiei Române Filiala Iaşi, organizează în parteneriat cu Fundaţia Română pentru Inteligenta Afacerii conferinţa internaţională “Rethinking Global Space, Culture and Change in Organizations” în perioada 13-14 mai 2016. Conferinţa se bucură de sprijinul deosebit al Colectivului de Economie şi Marketing şi al Centrului Linguatek din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi. Sunt invitaţi sa participe toţi cei interesaţi.


Academia Română – Filiala Iași anunță, cu durere şi profund regret, trecerea în eternitate a academicianului VALERIU D. COTEA, distins profesor, cercetător și om de cultură. Prin dispariția sa, comunitatea academică pierde un mare oenolog, o remarcabilă personalitate a științei și culturii românești, un formator al multor generații de specialiști, un exemplu de integritate și probitate morală. Dumnezeu să-l odihnească în pace!


Academia Română Filiala Iaşi cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi organizează concurs pentru ocuparea unui post de lector, gradul I, (funcţie de execuţie), ½ normă, pe durată determinată, în cadrul Redacţiei Revistelor.


Seit den Ausgrabungen von Hubert Schmidt in der Siedlung Cucuteni-Cetăţuia hat sich die gleichnamige Kultur immer mehr als ein verbindender und kulturführender Faktor innerhalb des osteuropäischen Waldsteppengebietes erwiesen. Diese östlichen Bezüge der Cucuteni-Kultur sind gut erforscht und bekannt. Heute wird sie als Teil des großen Cucuteni-Tripolje-Komplexes angesehen, der den umfangreichen Raum von Karpaten bis zum Dnepr besiedelte und neue kupferzeitliche Verhältnisse sowohl in den Waldsteppen- als auch in weiträumigen Steppengebieten mit sich brachte.


Comunicat de presă

Cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la înfiinţare, Academia Română va fi sărbătorită luni, 4 aprilie 2016, în sesiune solemnă, de autorităţile Statului Român, de invitaţi străini, preşedinţi ai academiilor europene, de personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, alături de membrii săi titulari, corespondenţi şi de onoare din ţară şi din străinătate. Manifestarea va avea loc în Aula Academiei Române, începând cu ora 10.


Cu ocazia aniversarii a 150 de ani de la înființarea Academiei Române, Filiala Iași a Academiei Române organizează în data de 31 martie 2016, ora 12, în Aula Filialei, conferința cu titlul „Istorie și discurs identitar la Academia Română” susținută de acad. Alexandru Zub.
Sunt invitați să participe toți cei interesați.


Academia Română, Filiala Iași vă invită să participați la Simpozionul științific omagial CONEXIUNI INTERDISCIPLINARE ÎN GEOȘTIINȚE, care va avea loc în perioada 1-2 aprilie 2016, organizat de Academia Română Filiala Iași, Colectivul de Geografie și Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie.


Academia Română-Filiala Iaşi, cu sediul în Bld. Carol I, nr. 8, Iaşi, în data de 18.04.2016, ora 10,00 , organizează concurs pentru ocuparea unui post de lector, gradul I, (S), ½ normă, perioadă nedeterminată, din cadrul Redactiei Revistelor.


Academia Română, Filiala Iași vă invită să participați, miercuri, 16 martie 2016, ora 10 la conferința „Valorile naționale în literatura română” susținută de acad. Nicolae Breban, în cadrul Prelegerilor Academiei.

Cu această ocazie se vor lansa romanele „Singura cale” și „Jocul și fuga”.
Amfitrion: acad. Bogdan C. Simionescu.
Participă: Bogdean Crețu și Mircea Platon.

Întâlnirea va avea loc în Aula Filialei Iași, Bulevardul Carol I, nr. 8.

Vă mulțumim.


Pages